Medarbetare

Vi på WOWSCAND

 

Anders Bergström

Delägare och grundare av WOWSCAND AB

Civilekonom, har under mer än 40 år arbetat internationellt med affärsutveckling, export, marknadsföring, försäljning, investeringsfrämjande med mera i omkring 70 länder worldwide. Han har förutom mångårig erfarenhet som managementkonsult haft befattningar på internationell nivå som VD för ett svenskt dotterbolag i USA, affärsområdeschef, marknadschef, försäljningschef, chef investeringsfrämjande samt after sales & servicechef i olika företag och branscher. Anders har även erfarenhet från styrelsearbete i privata företag och ideella föreningar.

 

Anders Pettersson

Delägare av WOWSCAND AB

Examinerad projektledare, har under 20 års tid arbetat med EU projekt och kompetensanalyser, utveckling av företag och arbetsgrupper, bollplank och stöd för företagsledare, försäljning, utbildning och föreläsningar samt som marknads- och försäljningschef.

 

Michael Ward

Konsult

Coach i engelska, affärsutvecklare och konsult med mer än 40 års erfarenhet av coaching i olika kulturer och som brinner för att se människor utvecklas. Mike är också ansvarig för kontakterna med våra internationella leverantörer.