Tjänster

För framgångsrikt företagande

Styrelse- och ledningsstöd

Vi agerar bollplank och stöd till ägare, styrelser och ledning genom samtal, analyser och förslag till åtgärder. Vårt arbete baseras på egna erfarenheter i svenska och utländska företag och organisationer i olika branscher, alltfrån nystartade företag till internationella koncerner. Vi åtar oss också styrelseuppdrag där våra erfarenheter kan bidra till att utveckla organisationen enligt uppställda mål.

Genom våra olika nätverk kan våra kunder få tillgång till expertis inom en rad områden som exempelvis HR, ekonomi, revision och juridik.

Organisationsutveckling

Vi erbjuder hjälp till företag och organisationer som sitter fast och söker externa perspektiv och stöd i förändringsprocessen. Vi genomlyser er verksamhet och föreslår förbättringsåtgärder för att optimera organisationen och utveckla medarbetarna, allt i syfte att nå uppsatta mål. Vid behov hjälper vi till att genomföra beslutade åtgärder. I arbetet används olika verktyg som exempelvis SWOT-analys och våra egna analysverktyg Företagsmentorn och OCTO Kompetensinventering.

Internationalisering

Över 40 års erfarenhet från marknadsföring och försäljning i mer än 70 länder worldwide har givit oss stor kunskap om internationellt affärsliv från olika företag och branscher. Vi hjälper våra kunder att utarbeta, genomföra och följa upp en strategi för internationell expansion vare sig det gäller att selektera marknader, hitta kunder, leverantörer och produkter eller att välja etableringsform. Genom våra internationella nätverk kan vi erbjuda lokal expertis på ett stort antal marknader.


Etableringsrådgivning

Med vår långa erfarenhet från investeringsfrämjande med uppdrag från ett flertal svenska som utländska kunder hjälper vi kommuner och regioner att positionera sig rätt i den hårda konkurrensen om investeringar och etableringar. Vi analyserar styrkor och svagheter, konkurrenter och andra aktörer och utarbetar en handlingsplan för bearbetning av utvalda potentiella investerare. Vid arbetet anlitar vi vid behov vårt omfattande internationella nätverk.

Coachning i affärsengelska

Bristfällig engelska, bristande förhandlingsteknik och erfarenhet kan orsaka dyrköpta missförstånd vid internationella affärer. Vi erbjuder träning i och utveckling av våra kunders affärsengelska genom personlig professionell coachning med infödd engelskspråkig lärare.