Om oss

WOWSCAND AB grundades 2007 som resultatet av ett flerårigt samarbete med det sydkoreanska företaget WOW Technology Inc. där WOWSCAND AB bildades i syfte att fungera som försäljningsbolag för WOW Technology's produkter och där grundarna av WOWSCAND AB fortsatt arbetade som affärskonsulter i separata bolag.

En alltmer ökande efterfrågan på både konsulttjänster och produkter resulterade i att vi från våren 2011 samlade våra konsulttjänster i WOWSCAND AB samtidigt som vi fortsatt assisterar utländska företag att finna affärskontakter i Europa.

WOWSCAND AB's konsulttjänster är idag fokuserade på att öka våra uppdragsgivares försäljning, lönsamhet och konkurrenskraft. Vi agerar bollplank, analyserar och ger råd samt genomför beslutade åtgärder. Vår målsättning är att alltid överträffa uppdragsgivarens förväntningar.

Våra specialområden är styrelse- och ledningsfrågor, organisationsutveckling,  internationalisering och etableringsrådgivning.

Genom ett nätverk av speciellt utvalda samarbetspartners i Sverige och internationellt har vi tillgång till ett flertal kompetensområden vilket möjliggör unika lösningar för våra kunder.

WOWSCAND är medlem i Företagarna, Stockholms Handelskammare, Handelskammaren Västra Mälardalen, Sinf, SweCham Bulgaria, Sweden on the Go och StyrelseAkademien.

                                                  WOWSCAND AB