“Vi skapar värdetillväxt och resultatförbättring”

Kompetensinventering

För att företag ska vara konkurrenskraftiga behövs en kontinuerlig kompetensutveckling. Det är då viktigt att det blir rätt kompetenshöjande åtgärd som sätts in, rätt utbildning och i vissa fall rätt kompetens som anställs eller hyrs in i företaget.

 

Vi har ett eget verktyg, Octo kompetensinventering, som är utvecklat genom mångårig erfarenhet. Octo är ett arbetssätt där ledningen och hela eller delar av personalen får diskutera och komma till tals kring nuläge, framtid och omvärldens krav samt vilken kompetens som behövs för att möta dessa krav.

 

Resultatet kan vara en handlingsplan, kompetensplan för individ eller företag, eller en kombination av flera delar. Arbetet och redovisningen anpassas till företagets behov. Vi kan även hjälpa till med att implementera kompetensutvecklingen.

 

Kontakta oss så berättar vi mera.