“Vi skapar värdetillväxt och resultatförbättring”

Internationalisering

Länder, regioner och företag agerar idag på en alltmer globaliserad marknad vilket innebär ökade möjligheter men också ökad konkurrens. Vad innebär det för ditt företag? Hur kan ni utnyttja de nya möjligheter som ges och hur kan den ökade konkurrensen hanteras?

 
WOWSCAND AB erbjuder företag, myndigheter och organisationer kvalificerad kompetens i internationell affärsutveckling i syfte att skapa värdetillväxt och resultatförbättring genom att utnyttja möjligheterna och hantera konkurrensen i en alltmer globaliserad värld.
 
Vi hjälper våra kunder att utarbeta, genomföra och följa upp en strategi för internationell expansion vare sig det gäller att hitta kunder, leverantörer och produkter, välja marknader och etableringsform eller att hitta utländska investerare.
 
 
Kontakta oss så berättar vi mera!