“Vi skapar värdetillväxt och resultatförbättring”

Exportrådgivning

Varför vill vi exportera, är skälen proaktiva eller reaktiva? Hur börjar vi exportera? Hur kan vi öka vår befintliga exportförsäljning? Hur hittar vi nya kunder? Hur väljer vi marknad? Passar dotterbolag, distributörer, återförsäljare eller agenter bäst? Vilken organisation behöver vi ha internt för att hantera våra internationella kunder?
 
Dessa är bara några av de frågor ett företag ställs inför vid exportförsäljning. WOWSCAND kan hjälpa ditt företag att svara på alla frågor samt att utarbeta och genomföra en exportsatsning. Genom våra nätverk i Sverige och internationellt kan vi kartlägga marknader, söka kunder, utvärdera distributörer och återförsäljare, bistå vid förhandlingar, skriva korrekta avtal med mera.
 
 
Kontakta oss så berättar vi mera!