“Vi skapar värdetillväxt och resultatförbättring”

Affärsutveckling

För att öka företagets intäkter finns det tre möjligheter:

 
 
Låter enkelt, men hur gör man? För att kunna svara på frågan måste företaget ha en tydlig affärsidé, liksom realistiska affärs-, marknads- och aktivitetsplaner. Dessa ska vara baserade på information om kunder, marknader, konkurrenter med mera. Företag är dock ofta ”hemmablinda” och uppdaterar inte vital information om konkurrenter och marknader tillräckligt ofta vilket resulterar i bristande beslutsunderlag och en organisation som inte är optimerad för att nå de uppsatta målen.
 
Genom analys av företaget och dess omvärld hjälper vi till att utarbeta affärs- och marknadsplaner och omsätta dessa i praktiken – allt för att nå uppsatta mål.
 
 
Kontakta oss så berättar vi mera!