“Vi skapar värdetillväxt och resultatförbättring”

Om WOWSCAND

WOWSCAND AB är ett konkret exempel på vårt arbetssätt att upptäcka och förverkliga nya affärsmöjligheter i den globala omvärlden. Företaget grundades 2007 som resultatet av ett flerårigt samarbete med det världsledande sydkoreanska företaget WOW Technology Inc. där WOWSCAND AB bildades i syfte att fungera som försäljningsbolag för WOW Technology’s produkter och där grundarna av WOWSCAND AB fortsatt arbetade som affärskonsulter i separata bolag.

 
En alltmer ökande efterfrågan på både konsulttjänster och produkter har medfört att vi från våren 2011 samlat våra konsulttjänster i WOWSCAND AB och startat en webbshop, www.wowscandinavia.se, för produktförsäljningen.
 
WOWSCAND AB’s konsulttjänster är fokuserade på att öka våra uppdragsgivares försäljning, lönsamhet och konkurrenskraft. Vi agerar bollplank, analyserar och ger råd samt genomför beslutade åtgärder. Vår målsättning är att alltid överträffa uppdragsgivarens förväntningar.
 
Våra specialområden är affärsutveckling, kompetensinventering, organisationsutveckling, omvärldsanalys, internationalisering, export, samt investerings- och etableringsrådgivning.
 
 
Exempel på uppdrag:

 

Några av våra roller:

 
Genom ett nätverk av speciellt utvalda samarbetspartners har vi tillgång till ett flertal kompetensområden vilket möjliggör framgångsrika och unika lösningar för kunden.