“Vi skapar värdetillväxt och resultatförbättring”

Medarbetare

 

Anders Bergström
Civilekonom, har under mer än 30 år arbetat internationellt med affärsutveckling, export, marknadsföring, försäljning, investeringsfrämjande med mera i omkring 70 länder worldwide. Han har förutom mångårig erfarenhet som managementkonsult haft befattningar på internationell nivå som VD för ett svenskt dotterbolag i USA, affärsområdeschef, marknadschef, försäljningschef, chef investeringsfrämjande samt after sales & servicechef i olika företag och branscher. Anders har även erfarenhet från styrelsearbete i privata företag och ideella föreningar.

 
Delägare och grundare av WOWSCAND AB.


Telefon: +46 739 624 071
E-mail: andersb1@wowscandinavia.eu

 


 

Anders Blomkvist
Ekonom med ett mångårigt intresse och erfarenhet av förändrings och kvalitetsutvecklingsarbete både i rollen som chef och som konsult. Han har mer än 15 års erfarenhet av strategiskt och operativt lednings- och utvecklingsarbete inom flygbranschen, samt 10 år som konsult i olika branscher både inom näringslivet och offentlig sektor. Anders är även diplomerad i styrelsearbete samt har erfarenhet från krisledningsarbete.
 
Delägare och grundare av WOWSCAND AB.

Telefon: +46 703 122 880
E-mail: andersb2@wowscandinavia.eu
 
 
 
Anders Pettersson
Examinerad projektledare, har under 10 års tid arbetat med EU projekt och kompetensanalyser, utveckling av företag och arbetsgrupper, bollplank och stöd för företagsledare, försäljning, utbildning och föreläsningar.
 
Delägare av WOWSCAND AB
 

Telefon: +46 731 816 129
E-mail: andersp1@wowscandinavia.eu