“Vi skapar värdetillväxt och resultatförbättring”

WOWSCAND

Vi på WOWSCAND AB arbetar som konsulter inom affärsutveckling, organisationsutveckling och ledarskap. Våra kunder kommer från både privat och offentlig sektor såväl i Sverige som internationellt. Vi skapar värdetillväxt och resultatförbättring genom att utnyttja möjligheterna och hantera konkurrensen i en alltmer globaliserad värld. WOWSCAND AB är också representanter för flera ledande asiatiska tillverkare av ergonomi-, data- och mobiltillbehör.